PH.0032(0)12263248 - LINES OPEN FROM 9h-18h / CLOSED ON SUNDAY & MONDAY

Corona Precautions

 PRECAUTIONS COURONNE

Cher Client , 

Le 17 Mars 2020 le gouvernement a annoncé "la fermeture du plus grand nombre de magasins possible " jusqu'au 19 avril 2020.
La compensation financière pour le commerce de détail est très mal communiquée.
Nous essayons de poursuivre notre commerce d'une façon normale mais consciencieuse .
Peut-on donc demander de suivre les règles suivants :
-1. Passez-vos commandes par e-mail autant que possible.
Vous pouvez télécharger votre cataloque sur notre site internet .
N'oubliez pas de mentionner les caractéristiques de votre voiture et votre numéro de téléphone .
-2. Nous restons disponibles par téléphone de 9H-18H.
-3. Les enlèvements des commandes seront possible tout les jours de 9H -12H.
Attention: Essayez de faire parvenir vos commandes autant que possible à l'anvance .
-4. Visitez notre boutique en ligne :
C'est peut-être le moment de jeter un oeil à notre boutique en ligne ,qui est toujours en construction , mais qui s'agrandit de jour en jour .


Nous vous souhaitons à tous une période sans couronne et merci beaucoup pour votre coopération. 

Benoit , Petra & Caroline

--------------------------------------------------

VOORZORGSMAATREGELEN CORONA

Beste Klant , 

Op 17 maart 2020 heeft de regering aangekondigd zoveel mogelijk handel te sluiten , en dit zeker t.e.m. 19 April 2020 .
Over een financiële compensatie wordt voor de kleinhandel echter zeer onduidelijk gecommuniceerd .
Wij proberen onze zaak op een " zo normaal mogelijke " maar toch plichtbewuste manier verder te zetten.
Wij vragen dan ook uit respect voor ieders gezondheid de volgende regels te volgen .


- 1. PLAATS UW BESTELLINGEN ZO VEEL MOGELIJK PER E-MAIL :
Catalogus kan men downloaden via onze webshop.
Vergeet hierbij niet zoveel mogelijk informatie over uw auto te vermelden alsook uw telefoonnummer . 

-2. TELEFONISCH BLIJVEN WIJ BEREIKBAAR VAN 9H.-18H.

-3. AFHALEN VAN UW BESTELLINGEN KAN ELKE DAG VAN 9H-12H.
Opgelet : Enkel afhalen , de bestellingen moeten op voorhand klaargezet worden (geef ons daarvoor genoeg ruimte ) .
 
-4. BEZOEK ONZE WEBSHOP :
Dit is het moment om een kijkje de nemen in onze webshop .
Is nog "under construction"maar begint al aardig vorm te krijgen & succes te kennen. 

Wij wensen u allen een corona-vrije periode toe en danken u voor jullie begrip , geduld en support . 

Benoît , Petra & Caroline